KOMFOVENT produkter
Komfovent-luftbehandlingsaggregat är utformade för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat och säkerställa effektiv energibesparing. Produkterna är utformade och tillverkade i enlighet med höga kvalitets- och prestandakrav.
Alla ingående komponenter och delar är noggrant utvalda och monteras för att bästa möjliga driftresultat ska uppnås. Produkternas tillförlitlighet bygger på en stor omtanke om detaljerna.

Komfovent Domekt

Komfovent Verso

Komfovent Klasik