VERSO Standard fördelar
Fläktar med EC teknologi eller PM motorer.
Högeffektiva roterande värmeväxlare med renblåsningssektor.
Effektiva motströmsvärmeväxlare med frostskyddsfunktion.
Filter med lågt tryckfall och bra filtreringsgrad.
Uppkopplingsbar mot överordnat styrsystem (BMS).
Möjligt att styra via web browser.
"Komfovent" app.
Kan styras på luftkvalitet genom att ansluta externa sensorer.
Universella kanalanslutningar säkerställer flexibilitet i placeringar av enhet i rummet.
Kompakta aggregat för bra intransportsmöjlighet.
Kan placeras både inne och ute.
DX batteri kan integreras i aggregat.